OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Vážení pneuservisní mechanici, koncový zákazníci. Velmi si Vážíme, že využíváte našich služeb mobilního prodeje zboží pro pneuservisy a autoservisy v regionu Jížní Moravy a že jste našimi zákazníky v provozovnách pneuservisu v Brně a Blatnici. Pokud je to v našich silách, vždy se Vám snažíme vyjít vstříc v řešení Vašich požadavků.

Díky mnohaleté spolupráci s českým výrobcem opravných materiálů pneumatik a dodavatelem pneuservisního vybavení Ferdus, s.r.o. Vám můžeme nabídnout kvalitní služby, jako je montáž a servis zouvaček, vyvažovaček a zvedáků Ferdus, rovnání ALU i plechových disků a opravy průpichů a průrazů osobních, nákladních i AGRO pneumatik.

Abychom předešli různým nedorozuměním a problémům, naše obchodní vztahy definujeme takto:

poskytovatelem služeb pneuservisu je firma Ladislav Kůdela, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 131  ič: 71217568 dič: CZ8312284255

Provozovny:

Pneuservis Ladislav Kůdela 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 131

Pneuservis Ladislav Kůdela 618 00 U Svitavy 2 (1077) Brno průmyslový areál Ekostavby

Odpovědný vedoucí obou provozoven je Ladislav Kůdela ml.

kontakt mob. +420 736 764 260

mail: propneuservis@email.cz

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky platné od 5.1.2015

I. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi internetovým obchodem propneuservis.cz zastoupeným Ladislavem Kůdelou, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 131, IČ: 71217568, DIČ: 8312284255 (dále jen prodávající) a kupujícím.

Zboží, jako jsou například opravné materiály pneumatik, zinkové závaží, vybavení pneuservisů a jiné doplňky, které si lze objednat přímo na našich stránkách. Rádi Vám poradíme s výběrem zboží, popřípadě Vám vystavíme cenovou nabídku na zboží, které momentálně není v nabídce.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.propneuservis.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Neznalost tohoto nákupního a reklamačního řádu neomlouvá. Objednávka je návrhem kupní smlouvy , kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí zboží. Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.11.2010

II. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím.

Při objednávce v internetovém obchodu  www.propneuservis.cz zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Údaje o Vašich objednávkách: během doby Vašeho užívání internetového obchodu shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

Prohlášení: naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Vaše osobní data považujeme za důvěrná.

Váš souhlas: používáním internetového obchodu a užíváním služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu.

III. Vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Při vrácení zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena záloha snížená o bankovní a manipulační poplatky.

Podmínky pro vrácení kupní ceny

Zboží musí být naprosto nepoužité, zabalené v originálním obalu, schopné dalšího prodeje. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

Zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení zboží. Za datum doručení se považuje den předání zboží přepravní firmou. U vracené zásilky musí být přiložena veškerá dokumentace (faktura, dodací list, záruční list)

Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (baterie).

Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli za dopravné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Při zaslání dobírkou nebude tato přijata!

Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu: Ladislav Kůdela, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 131 , které oznámíte elektronickou poštou propneuservis@email.cz nebo telefonicky mob. +421 736 764 260

VI. Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

Kupující

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.

 

Pokud je zjištěno poškození při přebírání od dopravce, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem nebo kupující zboží nepřevezme.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Způsob uplatnění záruky

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy u prodejce, který zboží neprodleně doručí výrobci. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a Záručního listu.

Kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu provozovny. Zboží musí být v původním obalu, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a Záručního listu.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady

Řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

 

Výrobce použije k záznamu Záruční list, kde uvede rozsah a dobu trvání opravy. Případné další reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi společně se Záručním listem.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. www.propneuservis.cz si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými nebo vyššími technickými parametry.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Reklamaci zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce či emailem na adresu: propneuservis@email.cz
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Záruka zaniká:

  • ztrátou Záručního listu a kupního dokladu
  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  • mechanickým poškozením zboží
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  • špatným, neodborným použitím zboží
  • neodbornou montáží (např. pneumatiky)

 

V. Dodací podmínky

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě, nebo zakoupené v našich provozovnách se snažíme doručit v co nejkratším termínu od zadání závazné objednávky. O předběžném termínu dodání zboží a o jeho odeslání Vás budeme informovat e-mailem, nebo telefonicky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Někdy se však může stát, že některé druhy zboží jsou dočasně rozprodány i u dodavatelů (popř. výrobce) a tudíž nejsou v daném časovém termínu dostupné. Přesto uděláme vše, co bude v našich silách, aby objednané zboží bylo doručeno v co nejkratším termínu. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat včas, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

VI. Platební podmínky

Veškeré ceny uvedené v elektronickém obchodě i na faktuře jsou uvedeny s DPH.  a jsou platné v okamžiku objednání. K Vaší objednávce bude přiložena faktura, ve které budou uvedeny veškeré její náležitosti spolu s cenami za jednotlivé položky. Faktura slouží zároveň jako záruční list, pokud není dodáván výrobcem. Až do úplného zaplacení je zboží stále majetkem firmy www.propneuservis.cz Ladislav Kůdela, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 131  ič: 71217568

Ceník služeb je vyvěšen v našich provozovnách, služby které nejsou jmenovitě uvedeny v ceníku jsou naceněny individuálně k povaze předpokládené a vynaložené práce na provedení, nebo například hodinovou sazbou.

Dobírka – nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli ( PPL, aj.)

Hotově (osobní odběr) – v případě osobního odběru vyčkejte prosím na potvrzení, že je zboží pro Vás rezervováno a poté si jej můžete vyzvednout v Brně, kde je možné doručit zboží po dohodě přímo do Vašeho pneuservisu, nebo v provozovně pneuservisu Ladislav Kůdela 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 131

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.propneuservis.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo odmítnutí objednávky zboží, nebo služeb a to i bez udání důvodu.

Nejčastěji z důvodu nesolidnosti zákazníka, z důvodu neziskovosti dané objednávky, nebo požadavku. Jako firma jsme povini vytvářet zisk a z tohoto státu zaplatit příslušnou daň s čímž plně souhlasíme.